VRA

Vervanging VRA front-end applicaties


Market Scan werkt momenteel aan de uitrol van het nieuwe Market Scan platform (www.msportaal.nl). Alle verzekeraars zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe portaal. Uitrol richting GA's vindt op dit moment gefaseerd plaats.


Vervanging VRA front-end applicaties
Als onderdeel van het Market Scan platform vindt momenteel ook de uitrol van de vernieuwde VRA front-end applicatie plaats. De vernieuwde VRA applicatie maakt gebruik van QlikSense technologie.
Deze technologie biedt de gebruiker sterk verbeterde analyse en downdrill mogelijkheden

 

Gewijzigd licentiemodel VRA
De nieuwe QlikSense techniek brengt ook een gewijzigd licentiemodel met zich mee. QlikSense maakt gebruik van persoonlijk gebonden tokens. Om gebruik te kunnen maken van de QlikSense VRA applicatie dient u daarom te beschikken over een Qlik licentie. Vanuit Market Scan krijgen GA's één licentie kosteloos aangeboden, waarmee men toegang krijgt tot de nieuwe VRA applicatie (VRAOnly).

 

Gebruikersbeheer
Binnen het MS portaal wordt het mogelijk gemaakt om zelf gebruikers en autorisaties in te richten voor uw organisatie. Aan het toevoegen van additionele Qlik licenties zijn kosten verbonden. Voor de toegang tot de gebruikersbeheer omgeving gelden geen additionele kosten.

 

Gewijzigde tijdslijnen
Binnen de nieuwe VRA omgeving is dezelfde informatie beschikbaar als in de oude omgeving, maar met meer mogelijkheden. De oude VRA omgeving blijft tot 1 oktober 2017 gewoon nog beschikbaar. Zo is er voldoende tijd voor opleiding en kunnen u en uw organisatie wennen aan de nieuwe omgeving.

 

Opleiding
Ten behoeve van de introductie van de VRA Qlik omgeving zal Market Scan instructiematerieel ter beschikking stellen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld handleidingen, online instructiefilms en/of webinars. Daarnaast is JV impuls (www.jvimpuls.nl) beschikbaar voor eventuele in-house trainingen op locatie.

 

Vragen?
Mocht u verder nog vragen hebben over de overgang naar onze nieuwe front-end applicatie en het Market Scan platform, dan kunt u contact opnemen via support@marketscan.nl, (TEL: 030-69 36 111), of via uw directe contactpersonen.Hét instrument voor actief portefeuillemanagement!
 
Met de VRA heeft u een periodiek inzicht in de resultaatontwikkeling van uw volmachtportefeuille. U kunt zien waar de groei zit, waar de schaderatio's goed of minder goed zijn en of daar bijzondere oorzaken voor zijn. Met de VRA kunt u zelf de resultaten van uw portefeuille analyseren, als basis voor een actieplan. Bovendien ontvangt u een aantal “kant-en-klaar” rapporten, zoals poolrapportages en buitendienstrapportages, waarmee u de belangrijkste ontwikkelingen per pool of verzekeraar kunt bekijken. Onderaan deze webpagina vindt u een korte omschrijving van de vele pluspunten van deze analysetool.


Downloaden VRA applicatie Gevolmachtigd Agenten

Gevolmachtigd Agenten kunnen vanaf deze webpagina de VRA applicatie voor GA's downloaden.

 Download hier de VRA applicatie voor Gevolmachtigd Agenten


Uploaden van VRA data via de MS Connector

Als Gevolmachtigd Agent kunt u uw VRA data periodiek uploaden met de MS Connector, via een beveiligde internet verbinding.

Download hier de MS Connector
Download hier de handleiding voor de MS ConnectorVRA Handleiding

Voor zowel Gevolmachtigd Agenten als voor Verzekeraars is er een VRA handleiding.

Download hier de VRA handleiding voor Gevolmachtigd Agenten
Download hier de VRA handleiding voor VerzekeraarsVRA in het kort

De VRA is hét instrument voor actief portefeuillemanagement, voor Verzekeraars en Volmachten. De VRA is namelijk niet alleen een product, maar een compleet concept dat u afneemt. 98% van de markt werkt al met de VRA. Vanuit een gedetailleerd inzicht in verzekerde risico's geven de betrokken partijen met de VRA effectief sturing aan rendementsverbetering, rendabele groei, natura dienstverlening, fraudepreventie en risicobeheersing. De VRA is daarmee een belangrijke bron van informatie voor rapportage aan toezichthouders. Kortom: de VRA is een product/dienst/concept, dat vanuit data, reports en tools binnen ieder Volmacht bedrijf en Verzekeraar aanwezig hoort te zijn!

Voor en door de Volmacht
Met de VRA wordt de totale portefeuille van een Volmacht geanalyseerd, dóór de Volmacht. De Volmacht kijkt naar de relaties die zich binnen de totale Volmacht-portefeuille bewegen. Vanuit een totale klantgroep tot op het niveau van de dekking.

Voor en door de Verzekeraar
Verzekeraars analyseren de totale Volmachtportefeuille en de individuele Volmacht. Zij kijken daarbij naar de eigen 100% tekening en Pools - van het totaaloverzicht per branche naar de individuele polissen en schades. Met de informatie van de VRA wordt de totale portfolio snel en adequaat geanalyseerd.

Collectiviteiten in beeld
Deze groepen - waar de ‘kortingen' een grote invloed hebben - komen met de VRA goed in beeld. Zo kan men met de informatie van de VRA bijvoorbeeld de collectiviteit Wagenpark eenvoudig uitpluizen. En geeft het koppelen van de Wagenpark statistiek aan de vra.msportaal.nl/wagenpark de Volmacht in combinatie met de verzekeraars snel en efficiënt de mogelijkheid tot het opstellen van een verlengingsvoorstel of offerte.

Na-selectie
Met de informatie binnen de VRA is vanuit het totale klantbeeld eenvoudig een na-selectie mogelijk, ongeacht wie de verzekeraar is. Een must, voor een gezonde portefeuille.

Rendement voor herverzekeraars
Herverzekeraars maken vaak en veel gebruik van de binnen de VRA verstrekte gegevens, data en rapportages. De ervaring leert dat deze manier van consistente data aanleveren de laatste jaren een belangrijke bijdrage levert aan hun rendement.

Dekking controle
Door het datawarehouse, de bron van alles, ook in te zetten voor dekking controle is een grote kostenfactor binnen de natura-schades verzekeraars en herstellers letterlijk onder controle. Door de raadpleging op de database op te nemen als gemelde schade is de na-selectie aanzienlijk verbeterd. Door de notificatie is ook de Volmacht ‘in control' als het gaat over de uitbestede schadeafhandeling (natura-schade verlening).

Compliancy check van Stichting CIS
Dankzij de koppeling met de Compliancy Check van Stichting CIS kan de Volmacht die deelnemer is van Stichting CIS volstaan met datalevering voor de VRA. Zes keer per jaar wordt dan voor deze volmachten de Compliancy Check van Stichting CIS uitgevoerd.

Snelle audits
In geval van een audit kan door gebruikmaking van van het datawarehouse in korte termijn een grondige dossier audit plaatsvinden. Desk research wint hierdoor enorm aan efficiency.

Goede zoekfunctie
Dankzij een goede zoekfunctie geeft de informatie van de VRA, reports, tools, data (exports), helder antwoord op ongestructureerde vragen van Volmacht en Verzekeraar. Of het nu gaat over overvoer-analyse, klantrapportage, cumulatie-risico, special-analyse, pre-prolongatie. Binnen het concept VRA is het datawarehouse de bron van waaruit alle rapporten, data, tools worden ontwikkeld. Hierdoor is er een grote mate van consistentie in de gegevens. Het blijft belangrijk om met kennis van de gegevens diepte analyses te maken.