Special Limits

De registratie van Special Limits is uitgebreid en verbeterd. Vanaf donderdag 2 juli 2015 is de nieuwste release van de Special Limits module beschikbaar voor volmachten. Vanaf deze datum kunt u gebruik maken van alle nieuwe functionaliteiten. Naast de uitgebreidere functionaliteiten is de module Special Limits geschikt gemaakt voor het ontvangen en verwerken van VPI Polisinformatie berichten.


Bestaande Special Limits
Bestaande Special Limits die u reeds ingevoerd heeft in de huidige module, zijn op 2 juli a.s. geconverteerd naar de nieuwe module. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds vastgelegde informatie en heeft ook geen invloed op de bestaande workflow.


Nieuwe indeling Special Limits schermen
De indeling van het overzichtsscherm wordt gewijzigd zodat u als gebruiker meer handige opties heeft. Er zijn onder andere filters toegevoegd om eenvoudig door alle geregistreerde Special Limits te zoeken. U kunt in de nieuwe release filteren op:

Daarnaast zijn er in de nieuwe Special Limits release extra branches toegevoegd. Deze branches zijn ingericht conform de standaardbranches welke ook in VPI Polisinformatie gebruikt worden. De branches waarvoor u Special Limits kunt registreren zijn:


Special Limits VPI Polisinformatie
Vanaf 1 juli a.s. zullen een aantal volmachten per systeemhuis worden aangesloten op VPI Polisinformatie. Polissen die worden vastgelegd in de backoffice met het kenmerk Special Limit worden via het VPI Platform verzonden naar de Special Limits module. De Special Limit heeft op dat moment de status 'registratie VPI'. Alle variabelen die gevuld worden in het VPI Polisinformatie bericht worden hiermee digitaal beschikbaar voor de verzekeraar en direct gevuld vanuit uw backoffice.

De verzekeraar kan vervolgens op ieder gewenst moment een notificatiebericht (met vrij in te voeren tekst) naar de volmacht versturen vanuit de module door de status van definitief te wijzigen naar een andere status. De workflow die hierna volgt vindt buiten de module plaats. Verzekeraar zal op basis van de uitkomst hiervan de special limit weer definitief kunnen maken (of laten vervallen).

Wilt u meer weten over de Special Limits module? Stuurt u dan een mail naar onze productmanager Joost Roex via joost.roex@marketscan.nl of bel via 030 69 36 111.