Fleetmanagement

Het jaarlijkse wagenpark seizoen kenmerkt zich door de uitwisseling van grote hoeveelheden informatie tussen volmacht en verzekeraar, met als doel tot een continuatie voorstel te komen. Om een efficiency slag te maken in dit proces hebben een aantal volmachtgevers en Market Scan overlegd hoe de procedure met betrekking tot de verlengingen verbeterd kan worden. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuwe applicatie door Market Scan: Fleetmanagement. MijnProductBeheer Wagenparken, Continuatie Module Wagenparken en offertemodule wagenparken zijn modules binnen de Fleetmanagement applicatie.

MijnProductBeheer Wagenparken
MijnProductBeheer Wagenparken is een door Market Scan ontwikkelde module waarbij de volmacht zelf aan het stuur zit als het gaat om het bepalen welk wagenpark tijdens de jaarlijks verlenging aan welke lead verzekeraar (bij pooltekening) moet worden voorgelegd. Hierbij nemen wij u een deel van het werk uit handen. Zo wordt de meest essentiële informatie vanuit de VRA geladen, waarna de volmacht de gegevens aanvult en doorzet naar de verzekeraar. Aanvullingen binnen de module kunnen plaatsvinden op de volgende punten:

De in de tool geregistreerde informatie dient vervolgens als basis voor de Continuatie Module Wagenparken.

Continuatie Module Wagenparken
Binnen de Continuatie Module Wagenparken worden de gegevens van het wagenpark direct vanuit MijnProductBeheer en de VRA geladen. Hiermee hebben volmacht en verzekeraar direct de beschikking over dezelfde informatie met betrekking tot schadecijfers en objectgegevens. Voor u betekent dit een minder arbeidsintensief proces om alle data van een wagenpark zelf te verzamelen. Een groot deel van de informatie zal immers al voor u klaar staan in de applicatie.

Continuatievoorstel
De module biedt vervolgens de mogelijkheid om een continuatievoorstel richting de verzekeraar te versturen. Op basis van de geregistreerde informatie in MijnProductBeheer wordt het continuatievoorstel verzonden naar de leader verzekeraar. De leader heeft vervolgens de beschikking over alle benodigde informatie om het continuatievoorstel te beoordelen en te accepteren.

Planning
Vanaf maandag 17-08-2015 is MijnProductBeheer Wagenparken voor u beschikbaar binnen het Volmacht platform. Vanaf die datum kunt u dan ook de controles uitvoeren. Fleetmanagement is vanaf 01 oktober 2015 beschikbaar.

Waar te vinden
U kunt MijnProductBeheer Wagenparken vinden in het hoofdmenu van ATOSI onder het kopje Verkeersplein.

Heeft u vragen specifiek voor MijnProductBeheer wagenparken, dan kunt u contact opnemen met wagenpark@marketscan.nl of telefonisch via 030 69 36 111.