Premium Calculation Engine

Marketscan
Download pdf

PREMIUM CALCULATION ENGINE

SINGLE POINT OF DEFINITION, EFFICIENCY, CONTROL

PREMIUM CALCULATION ENGINE

SINGLE POINT OF DEFINITION, EFFICIENCY, CONTROL

Single point of definition

  • Alle producten op één centrale plek beheren
  • Altijd up-to-date door STP wijzigingen
  • Verschillende kanalen en moderne technieken beschikbaar

Efficiëncy

  • Met één stekker naar Market Scan de hele markt koppelen
  • Hele proces van rekenen, offreren en accepteren faciliteren aan GA's, directe kanaal en tussenpersonen
  • Niet meerdere tarieven en producten onderhouden

Control

  • Premieberekeningen en offertes volgens uw standaarden beschikbaar stellen in de hele verzekeringsbranche
  • Kennisregels, tarieven, voorwaarden en clausules zelf beheren
  • Inzage in gebruik door rapportages