Lift2life

Life Is Full of Transformation

In december 2013 heeft Tony Aquila, founder, chairman en CEO van Solera Holdings, een video boodschap verstuurd naar alle medewerkers van Solera.

Jan van der Waart, één van de oprichters van de stichting Kinderen van Gamalakhe, is werkzaam bij Solera Nederland.

In de video boodschap werden de Solera medewerkers opgeroepen om zich aan te melden voor het LIFT programma van Solera. Het LIFT programma gaat over mensen die een 2de kans verdienen.

De aanmelding van Jan van der Waart bestond uit een project met als doel het opzetten, ondersteunen en uitbouwen van een dagopvang centrum voor kinderen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking in het township Gamalakhe in Zuid Afrika. Het gehele project zal in samenwerking met de lokale bevolking uitgevoerd worden. De aandacht ligt daarbij op een veilige leefomgeving voor de kinderen, het aanbieden van individuele medische zorg, het geven van onderwijs aan de kinderen en de families.

Uit alle wereldwijde aanmeldingen zijn 6 personen geselecteerd die voor een periode van 4 tot 6 maanden hun project gaan ondersteunen. Jan van der Waart is één van deze 6 personen.

Volg onze missie op Facebook en Twitter.  

Het project in het township Gamalakhe gaat Jan samen met zijn vrouw Louise opzetten en uitbouwen.

Louise is werkzaam bij Pluryn GT en heeft jarenlange ervaring binnen de zorg van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Jan en Louise vullen elkaar aan in het project, elk vanuit hun eigen vakgebied.

Het project wordt begeleid door Tony Aquila (CEO Solera Holdings) en Kathie Harvill (VP Marketing, Solera Holdings). De missie van het project is bepaald en daarnaast is er een compleet plan hoe de 4 tot 6 maanden ingedeeld worden.

Het plan bestaat uit output gedreven hoofdtaken, een timeline waarin per maand de acties benoemd zijn, een marketing deliverable plan en een budget plan.