Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de samenstelling van deze website kan Market Scan b.v. niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie. Market Scan b.v. en/of andere informatieverstrekkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van deze website.

Alle opgenomen informatie is eigendom van Market Scan b.v., tenzij anders vermeld.

Het is niet toegestaan deze website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Aan de inhoud en de uitkomsten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Market Scan b.v.